Länkar och resurser

Svenska trädgårdssidor
Palmer och andra exotiska växter för Skandinavien
Sällskapet trädgårdsamatörerna